κλιματικός νόμος

Διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το...
Ο κλιματικός νόμος της Ελλάδας παρουσιάζεται σήμερα σε συνέντευξη τύπου στο ΥΠΕΝ από τον υπουργό Κώστα Σκρέκα....