Κλιματική αλλαγή – Περιβάλλον

Σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης βρίσκεται ο τομέας των αξιολογήσεων ESG και εκτιμάται ότι υπάρχουν 150 διαφορετικοί πάροχοι...
Στη σημασία της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό της JTI και στην αξία της συνεργασίας και του διαλόγου...
Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων διαδραματίζουν πλέον η καινοτομία, και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG,...
Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Alpha Bank σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνειας, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία για το 2022, στο...
Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών ισχυρισμών για το κλίμα από εταιρείες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...