Κλιματική αλλαγή – Περιβάλλον

Με περισσότερες από 16.000 επιχειρήσεις, ο τομέας τροφίμων-ποτών αποτελεί σημαντικότατο βιομηχανικό κλάδο για τη χώρα, με μεγαλύτερη...
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC) και 23 ενώσεις καταναλωτών από 19 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων...
Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πλήρως στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, με μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας...