Κλιματική αλλαγή – Περιβάλλον

Για το μείγμα των τεχνολογιών ΑΠΕ μίλησε ο γενικός διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου στο 4th...
Κανόνες “παγκόσμιας βάσης” για τις επιχειρήσεις που γνωστοποιούν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις δραστηριότητές τους, μετά...