ενεργειακή κρίση

Όπως σε κάθε δύσκολη κατάσταση οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με ευκολία ρίχνουν ευθύνες στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι και...
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χρειάζεται να παρέμβουν σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής. Οι παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν τριπλασιασμό της τιμής...