Κώστας Μελάς

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 3ο τρίμηνο του 2022 (προσωρινά...
Ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού όπως είναι γνωστό επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των μακροοικονομικών μεγεθών, άλλα με θετικό...
Το φαινόμενο του πληθωρισμού σήμερα αντιμετωπίζεται με τις μονεταριστικές πολιτικές, οι οποίες εστιάζουν στην ποσότητα του χρήματος...
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές του φυσικού αερίου που κατευθύνθηκε στον τομέα των νοικοκυριών,...