Συναυλία ειρήνης

Θα ήθελα πολύ να ξέρω ποιος από το κυβερνητικό επιτελείο συνέλαβε την ατυχή ιδέα ναπροτείνει την αντιπαράθεση...