Μotor Oil

Σε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Ανώνυμη Εταιρεια Αειφόρων...