Λουκάς Τσούκαλης

«Είχαμε ειρήνη με εξαιρέσεις. Είχαμε τον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία, είχαμε μικρούς πολέμους, στην Γεωργία, συρράξεις σε πρώην...