κβαντικοί υπολογιστές

Την επιλογή έξι τοποθεσιών που θα φιλοξενήσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς κβαντικούς υπολογιστές ανακοίνωσε η κοινή επιχείρηση για...