Κουρέτας

Με παρουσίαση της μελέτης από τον εκπρόσωπο της ολλανδικής εταιρίας που τη συνέταξε ξεκίνησε η σύσκεψη του...