Κομουνιστικό Κόμμα

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη εκλογική έκπληξη του 21ου αιώνα. Σε μια χώρα βαθιά συντηρητική και...