Κόμμα

Μια νέα είσοδος με έντονο ευρωπαϊκό χρώμα σημειώνεται στον πολιτικό στίβο της Ελλάδας. Το νέο κόμμα ονομάζεται...