Κόμμα Νίκη

Οι τελευταίες δημοσοπικές εκτιμήσεις είναι στο τραπέζι. Ποια η εξέλιξη της πρόθεσης ψήφου; Οι εκλογές θα κρίνουν...