Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιθανότατα δεν θα συμφωνήσουν σήμερα σε μέτρα για την προστασία από την ενεργειακή ακρίβεια...