Κλάους φον Ντόνανυ

Η διαφαινόμενη «διαιώνιση», αλλά και πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αρχίζει να προβληματίζει ολοένα και περισσότερο...