Κλάας Κνοτ

Για την ανάγκη κάμψης στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ώστε να καταπολεμηθεί ο υψηλός πληθωρισμός στην ευρωπαϊκή...