καταπολέμηση γραφειοκρατείας

Ως το εργαλείο που θα συμβάλει δραστικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στην αναβάθμιση της ευρύτερης λειτουργίας...