Ιωάννης Κασουλίδης

Για μια σημαντική αλλαγή πλεύσης από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την ανάληψη του υπουργείου Εξωτερικών...