Ιδιωτιοποίηση νερού

Την κάθετη αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο, που ιδιωτικοποιεί το νερό, κατά παράβαση του Συντάγματος και παρά...
Την κάθετη αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο Σκρέκα, με το οποίο προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού εξέφρασαν φορείς...