Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής

Σχετικά ασφαλής είναι η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου, όπως αυτός αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2023,...
Σενάρια τρόμου με έκρηξη του μέσου πληθωρισμού ακόμα και στο 11,1% σε μέσο εναρμονισμένο επίπεδο φέτος αναλύονται...