γουινέα

Το πραξικόπημα στη Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Ανω Βόλτα) επιβεβαιώνει την διολίσθηση της περιοχής του Σαχέλ σε μια...