Γιώργος Σωτηρέλης

«Τέτοιο σκάνδαλο σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του Δυτικού Κόσμου θα είχε οδηγήσει σε παραίτηση του πρωθυπουργού», εκτίμησε,...