Γιώργος Καραμανώλης

Η αξιοποίηση  της δυναμικής, που τον έφερε «στον αφρό» και προκάλεσε την μεγάλη συμμετοχή και κινητοποίηση του...