γεωτρήσεις

Πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες και κυρίως φυσικό αέριο στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου –...