Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Παρουσιάστηκε σήμερα ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου...