ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στην τροποποίηση των όρων της συμφωνίας με την Reggeborgh Invest αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης (put option)...
Σε νέα χέρια περνάει η ΑΚΤΩΡ, καθώς επήλθε συμφωνία και η Ιntrakat εξαγοράζει τον κατασκευαστικό βραχίονα του...
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό...