Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Τρία άρθρα θα περιέχει η πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της προοδευτικής κυβέρνησης που θα προκύψει από τις...