ΕΚΠΟΙΖΩ

Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) λαμβάνει πληθώρα παραπόνων από καταναλωτές σχετικά με τα ποσά που έλαβαν...