Εκαιδευτικοί

Το πρώτο κουδούνι ηχεί σήμερα στα σχολεία, όμως εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αντί να προετοιμάζονται για τη διδακτέα ύλη,...