Δημήτρης Κούτρας

Επένδυση 100 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και παραγωγής χρωμίτη, μετάλλου με παρόμοιες χρήσεις...