Διεύθυνση Αλλοδαπών

Τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε σήμερα ο γγ της ΚΕ...