διάβημα Υπουργείου Εξωτερικών

Το περιεχόμενο του διαβήματος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν και σαφές και ηχηρό και κυρίως χαρακτηριστικό της...