πληρωμές

Την ολοκλήρωση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2023 που ξεκίνησε στο τέλος της περασμένης...
Περισσότεροι από 54.000 άνεργοι που ολοκλήρωσαν προγράμματα κατάρτισης της επιλογής τους και πιστοποιήθηκαν σε ψηφιακές και πράσινες...