Μετακινήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει νέες ταξιδιωτικές συστάσεις για την COVID19 για ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, τις...