λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Την ενόχληση της Μόσχας για τη χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου για τη μεταφορά αμερικανικών...
Σε κεντρικό άξονα της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στον βορρά της Ελλάδας,...