κοβιντ

Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η επέκταση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού κατά της COVID-19, πριν από τον...