ΚΕΠ

Έρχεται η νέα υπηρεσία κράτησης αριθμού προτεραιότητας σε 31 ΚΕΠ της χώρας, η ” KEP-ePass”.  Η υπηρεσία...