Καρλ Λάουτερμπαχ

Οι εμβολιασμένοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες έμαθαν με έκπληξη ότι το πράσινο ψηφιακό...
Τα τρία κόμματα του συνασπισμού ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες έγκρισης του προγράμματος της επόμενης γερμανικής κυβέρνησης και την...