κάρτα αναπηρίας

Με τίτλο «Πρόσβαση Παντού», ξεκίνησε η πρώτη επιστημονική ημερίδα, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας...