ΕΔΕ

«Ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής  Εξέτασης. Ήδη, εκδόθηκε η...