δωρεές

Όσες χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 9η Σεπτεμβρίου 2022...
Όλα τα νέα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν τις όποιες περιπέτειες με...