Δικαιοσύνη

Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα διατύπωσε ο Επίτροπος για θέματα...
Στις μεγάλες προκλήσεις, αλλά και στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα προκειμένου να τις αντιμετωπίσει επιτυχώς, αναφέρθηκε...
Επίθεση στη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της χαρακτηρίζει η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και...