διαψεύστηκαν

Αναμφισβήτητα, το ότι ένα κόμμα της τάξης του 6 με 7% προσέλκυσε στις κάλπες σχεδόν 300.000 πολίτες...