διαγωνισμός

Τη ματαίωση του διαγωνισμού για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ,...
Στη Reds περνά η έκταση των 345 στρεμμάτων στην πρώην αμερικανική Βάση Γουρνών στο Ηράκλειο της Κρήτης,...