διάσπαση

Τη διάσπαση του κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας σε δύο κομμάτια, με τη σύσταση νέας εταιρείας με ειδίκευση...