Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Συντηρητική χαρακτηρίζει την πρόβλεψη για ανάπτυξη 6,1% το 2021 που περιέχεται στον προϋπολογισμό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην...