γραφεία προστασίας ανηλίκων

Με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης, θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων μετά από απόφαση του Αρχηγού...